Menighedslivet ved Tyrstrup Kirke er mangfoldigt. Der er kor, eftermiddag og aftener med undervisning og fællesskab, der er kurset og oplevelsesklub. Nedenfor kan du se de kirkens tilbud.

Alpha - kristendomskursus
Babysalmesang
Børneklub
Ene og Alene
Fællesskabsaften
Kor i kirken
Pårørendegruppe
Sogneeftermiddag
Sogneindsamling
Venskabsmeni
ghed
Sorggruppe