Kirkegårdsleder, Kamma Pustelnik

Kamma står for den daglige drift, pasning og den langsigetede planlægning af kirkegårdens arealer. Sammen med sit team holder hun kirkens arealer smukke året rundt. 

Kontakt Kamma på: 

74 56 22 16 eller på e-mail på kirkegaardskontor@tyrstrupkirke.dk

 

 

 

 

 

 

Graver - Leif Berg                                                                                                         Graver - Elisabeth Pustelnik

Graveren i Hjerndrup kan findes her.