Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Tyrstrup kirke
We create relations

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

På denne side kan du finde information om, hvordan Tyrstrup Kirke behandler og sikrer dine personoplysninger. Det er vigtigt for os, at dine oplysninger behandles forsvarligt og kun benyttes i henhold til dine ønsker, og vi opfylder gældende lovgivning. 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er Tyrstrup Sogns Menighedsråd.


Sondring af data:

 • Personlig data: Almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mail.

 • Privat data: Følsomme oplysninger som cpr.nr., familiære forhold, religiøsoverbevisning mm.


  Adgang og behandling af personlig og privat data:

  Kirkekontoret og kirkens præster behandler og har adgang til personligdata og følsomme oplysninger. Al data behandles og opbevares efter de af loven foreskrevne retningslinjer.


  Deling af personlig og privat data:

 • Personlig og privat data skal indberettes til relevante myndigheder i forbindelse med kirkekontorets sagsbehandling.

 • Personlig data kan videregives til kirkens personale og aktivitetsansvarlige under forudsætning af at det kun benyttes med legitimt ærinde.       


  Tyrstrup Kirke gemmer og benytter personligdata med følgende formål:

 • Til kommunikation herunder e-mails og SMS med information om kirkens aktiviteter under forudsætning af samtykke fra modtager.  

 • Tilmeldinger til kirkens aktiviteter og interessentlister f.eks. frivillige.

 • Med legitimt ærinde så som information i forbindelse sagsbehandling og ved deltagelse i kirkelige aktiviteter, som f.eks. konfirmationsundervisning eller kirkelige handlinger.


  Tyrstrup Kirke gemmer og benytter følsomme personlige oplysninger med følgende formål:

 • Til civilregistrering. F.eks. i forbindelse dåb, vielse og dødfald.


  Dine rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. 

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 • Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen.

  Du kan desuden gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: dataansvarlig@tyrstrupkirke.dk


  Tyrstrup Kirke følger som offentlig forvaltning med ansvar for civilregistrering Kirkeministeriets krav for behandling af personoplysninger og har underskrevet dataforordningen på området.  

  I forbindelse med kirkens aktiviteter benytter Tyrstrup Kirke ChurchDesk til intranet, kommunikation, tilmeldinger til aktiviteter og indberetning af oplysninger i forbindelse med kirkelige handlinger. Tyrstrup Sogn har underskrevet dataforordningsaftale med ChurchDesk, der står inde for at håndtere personoplysninger inden for gældende lovgivning. 

  Tyrstrup Kirkes databehandler er ChurchDesk. Du kan læse mere om indgåede aftaler og politikker her:

 • < >
 • < >  

  I tilfælde af ændring af vilkårene oplyses det her på kirkens hjemmeside, og hvis muligt via e-mail.